Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt november 2022

Deliverix en de vestiging van het restaurant waar u bestelt zijn de partijen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens en zij respecteren uw privacy. In dit beleid wordt uitgelegd op welke wijze Deliverix en het restaurant (“wij” of “ons”) uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en tegen misbruik beschermen. De gegevens van het restaurant waar u bestelt vindt u terug in onze app, op de website https://hayaisushi.nl, in de e-mail bevestiging van uw bestelling of op de bestelbon.

Wanneer u onze app of website gebruikt, uw bestelling doorgeeft of persoonlijke informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, bewaard, gebruikt en openbaar wordt gemaakt op de wijze die in dit privacybeleid is uitgelegd. Verwijzingen naar 'app/website' omvatten het volgende: onze app en de website https://hayaisushi.nl of elke andere site, services (waaronder webservices), software of toepassing dan ook die, of welk ander medium dan ook dat, door Deliverix wordt beheerd.

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u de informatie die we nodig hebben niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet helpen of kunnen wij uw bestelling mogelijk niet verwerken. Als u het niet eens bent met de procedures die zijn beschreven in dit privacybeleid, wordt u verzocht om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken en om interactie met onze app/website te vermijden.

Dit privacybeleid maakt deel uit van de algemene voorwaarden. U kunt deze vinden door gebruik te maken van de volgende koppeling: https://hayaisushi.nl/voorwaarden/.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Herzieningen van dit beleid

Het is mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd herzien wanneer dat nodig mocht blijken. Controleer onze app/website daarom regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele herzieningen. Als wij van mening zijn dat eventuele substantiële wijzigingen in dit beleid in belangrijke mate op u van invloed zullen zijn zal er een kennisgeving worden geplaatst op de hoofdpagina van onze app/website en zullen we u anderszins informeren, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming. U kunt aan de hand van de datum bij laatst bijgewerkt hierboven controleren wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.

Als u onze app blijft gebruiken, een bestelling plaatst of ons verdere persoonlijke informatie verstrekt nadat dit beleid is gewijzigd, wordt verondersteld dat u het herziene beleid hebt geaccepteerd.

Welke informatie verwerken wij?

Wij verzamelen informatie die we nodig hebben om uw bestelling te verwerken, om u te registreren voor een account of om andere diensten en/of hulp te bieden waar u om hebt gevraagd.

De persoonlijke informatie die we van u verzamelen en bewaren ("informatie"), omvat informatie zoals uw voornaam en achternaam, uw postadres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres en (optioneel) uw GPS locatie. Wanneer u online uw betaling voldoet dan wordt dit verwerkt door paymentprovider Mollie. Wij bewaren in dit geval enkel een transactienummer, maar slaan uw betaalgegevens niet op.

Wanneer u online bij ons bestelt met het internetbestelsysteem van Deliverix, verzamelen we aanvullende informatie over u, zoals:

 • uw eventuele recensie en feedback;
 • uw menu voorkeuren en eerdere bestelinformatie;
 • eventuele bezorg instructies of opmerkingen;

Wanneer u bij ons bestelt via onze app, verzamelen we aanvullende informatie over u, zoals:

 • uw feedback;
 • uw menu voorkeuren en eerdere bestelinformatie;
 • eventuele bezorg instructies of opmerkingen;

Hoe verzamelen wij informatie?

We verzamelen informatie op verschillende manieren, waaronder wanneer u:

 • één van onze apps of websites bezoekt (waaronder welke toepassing dan ook die door Deliverix wordt beheerd);
 • bestelt via onze app, website of welke toepassing dan ook;
 • zich registreert voor het gebruik van één van de platforms, die worden gebruikt door of namens Deliverix;
 • zich inschrijft voor onze “acties en kortingen” mailinglijst;
 • feedback over de app of website verzendt;
 • een vraag verzendt aan de privacymedewerker.

Uw informatie wordt in overeenstemming met dit beleid door ons verzameld, bewaard, gebruikt en bekendgemaakt.

Hoe gebruiken we uw informatie?

We gebruiken uw informatie voor het doel waarvoor deze aan ons is verstrekt, andere gerelateerde doeleinden en zoals volgens de wet is toegestaan of vereist. Dergelijke doeleinden betreffen het volgende:

 • optioneel gebruiken wij de GPS functie van uw apparaat om nauwkeurig uw locatie te bepalen. De locatie wordt gebruikt om te kijken of onze bezorgdienst bezorgd op jouw locatie en voor het gemak vullen we de geschatte adresgegevens alvast in op het bestelformulier;
 • u een e-mail en/of pushbericht sturen voor het bevestigen van uw bestelling en de status van uw bestelling;
 • u in staat stellen om u te registeren op het platform dat wordt beheerd door of namens Deliverix;
 • het verder verwerken van de bestelling die u bij ons doet (bijvoorbeeld het bezorgen van uw bestelling, het communiceren over de bestelling, het verifiëren van uw betaling);
 • bij het gebruik van een geregistreerde account het u mogelijk te maken een eerdere bestelling opnieuw te plaatsen en u helpen bij toekomstige bestellingen van ons menu (wanneer u hebt aangegeven dat u dat wilt);
 • bij het gebruik van onze app verwerken een user id, welke wij koppelen aan uw bestelling.
 • het vaststellen van het aantal bezoekers op onze app/website;
 • het toesturen van aanbiedingen of informatie over onze producten of diensten (uitsluitend als u hier toestemming voor geeft gedurende het plaatsen van de bestelling in de app of via de website hayaisushi.nl).
 • u vragen om een recensie/feedback over onze producten en/of diensten;
 • het reageren op eventuele klachten, vragen en feedback;
 • het bewaren van uw bestelling vanwege administratieve verplichtingen;
 • eventuele andere doelen die worden vastgesteld op het moment dat uw informatie wordt verzameld; en om fraude te voorkomen, te voldoen aan welke wettelijke verplichting dan ook of zoals anderszins wettelijk is toegestaan of vereist.

Bekendmaking van informatie aan derde partijen

Waar gepast, kunnen Deliverix en restaurant onderling en met andere partijen uw informatie uitwisselen:

 • om het doel te bereiken waarvoor de informatie aan ons is verstrekt;
 • met aan ons gelieerde eenheden, leveranciers en derde partijen die aan ons of namens ons diensten leveren (bijvoorbeeld derde partijen die uw online betalingen verwerken, aanbieders van IT-beheer, aanbieders en verwerkers op het gebied van IT en cloudopslag, externe leveranciers die onze pushbericht-dienst verzorgen en mailingverzorgers);
 • rechtspersonen waarvoor u ons nadrukkelijk toestemming hebt verleend voor het bekendmaken van uw informatie;
 • welke andere rechtspersoon dan ook waaraan wij anderszins volgens de wet informatie mogen of moeten bekendmaken;
 • wanneer u een bestelling doet via onze app/website, zal bij de keuze van online betaling de betaling worden overgedragen en worden beheerd door een derde partij die betalingsdiensten aanbiedt en die de betaling zal bevestigingen aan Deliverix door het verstrekken van de transactie-id en de status van de betaling;
 • met enige andere derde partij die aan u is bekendgemaakt op het moment dat uw informatie werd verzameld of nadat uw informatie werd verzameld en op voorwaarde dat aan andere toepasselijke vereisten van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming wordt voldaan.

Betalingsdiensten

Wanneer er bij uw bestelling gekozen wordt om de betaling online te verrichten (bijv. iDeal of creditcard), maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, uw adres, uw woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

E-mail, Nieuwsbrieven & Push berichten

Wij versturen zo nu en dan (1 tot 4 keer per maand) een nieuwsbrief met onze aanbiedingen en/of acties waarvoor onze klanten zich kunnen inschrijven. Tijdens het bestellen via het internetbestelsysteem van Deliverix wordt u gevraagd of u deals en kortingsacties wilt ontvangen. Als u zich wilt inschrijven, moet u het selectievakje “Ja” inschakelen.

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van push-berichten. Als u zich voor deze dienst aanmeld, kan het restaurant push-berichten aanbiedingen (en bevestigingen van bestellingen) aan u sturen. Deliverix is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze berichten.

Leden kunnen zich afmelden voor verdere promotionele e-mailberichten via een koppeling onder aan elk e-mailbericht van een nieuwsbrief en voor push-berichten bij het gebruik van de app kan dit worden ingesteld in de app instellingen op het apparaat.

Voor het versturen van e-mails maken wij gebruik van de externe maildienst Amazon SES. Zij zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door hun beveiligd opgeslagen.

Voor het versturen van pushberichten maken wij gebruik van de externe dienst OneSignal. OneSignal verwerkt een user id welke uw apparaat identificeert en houdt statistieken bij over de eerste sessie, laatste sessie, aantal sessies, totale gebruiksduur en klikken op notificaties. OneSignal zal deze gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken en verwerkt geen verdere persoonsgegevens.

Beoordelingen

Wij verzamelen via deze app/website recencies via het platform van Deliverix. Als u een recensie achterlaat dan staat uw recensie gekoppeld aan de gegevens van de bestelling behorende bij de recensie. Uw recensie zal alleen zichtbaar zijn voor het restaurant.

In sommige gevallen kunnen wij contact met u opnemen om een toelichting op uw recensie te geven of hulp te verlenen.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij bestellingen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Na twaalf maanden minimaliseren en/of anonimiseren wij uw persoonsgegevens zoveel mogelijk, zonder afbreuk te doen aan onze dienstverlening en/of administratieve bewaarplicht.

Toegang, nauwkeurigheid en beveiliging

Wij zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij van u verzamelen en bewaren nauwkeurig, compleet en actueel is. We raden u echter aan om ons te informeren over wijzigingen in uw informatie, zodat we over een nauwkeurige, complete en actuele versie van uw informatie kunnen beschikken. U wordt verzocht ons in kennis te stellen als u denkt dat uw informatie moeten worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

U kunt op elk gewenst moment om toegang tot uw informatie en om correctie daarvan vragen. Dergelijk verzoeken dienen rechtstreeks aan ons te worden gericht door contact met ons op te nemen (zie de sectie Contact opnemen hierna).

Wij hebben adequate maatregelen getroffen om uw informatie te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang, aanpassing of bekendmaking. De veiligheidsmaatregelen omvatten versleuteling, firewalls, automatische toegangsregistratie en uitgebreide beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen door onze IT-leveranciers.

Geen enkele gegevensbeschermings- of beveiligingsmaatregel is echter geheel veilig en we kunnen de beveiliging van uw informatie dan ook niet garanderen, en dit geldt in het bijzonder bij online overdrachten. U moet ervoor zorgen dat uw informatie wordt beschermd (bijvoorbeeld door het beschermen van uw gebruikersnamen en wachtwoorden) en u moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer u zich bewust wordt van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Cookies en vergelijkbare methoden

Een cookie is een stukje informatie dat onze webserver naar uw machine kan verzenden wanneer u onze app/website bezoekt. Onze app/website gebruikt cookies en vergelijkbare methoden voor de volgende doeleinden:

 • Statistische en analytische doeleinden om in kaart te brengen hoe onze app/website wordt gebruikt en op welke wijze er wordt genavigeerd, inclusief het aantal bezoeken, de frequentie en duur van de bezoeken en de populairste sessietijdstippen. Wij kunnen deze informatie gebruiken om Deliverix apps en websites te evalueren en te verbeteren.
 • Voor het bevorderen van de integratie van onze app/website met sociale media, zoals Facebook en Google wanneer u bent aangemeld bij deze media.
 • Voor het bevorderen van de gebruikerservaring van de app/website.

U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies en vergelijkbare methoden wordt geweigerd. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze app/website kunt gebruiken.

Koppelingen naar andere sites

Onze app/website kan koppelingen naar andere websites van derde partijen bevatten. Een koppeling naar een website van een derde partij houdt geen bevestiging in van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze website of de bijbehorende inhoud en iedere verzameling van informatie door een dergelijke website is onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende website.

Hoe kunt u zich afmelden voor promotionele berichten die u van ons ontvangt

 • Als u van ons geen pushberichten meer wilt ontvangen (bij gebruik van onze app), kan dit worden ingesteld in de app instellingen op het apparaat.
 • Als u van ons geen promotionele e-mailberichten meer wilt ontvangen, klikt u in een voorgaand promotioneel e-mail bericht op de koppeling voor afmelden.
 • Hiernaast kunt u bij uw eerstvolgende bestelling aangeven géén promotionele berichten te willen ontvangen, ook dan zullen de berichten worden stopgezet tot het moment u weer kiest deze te willen ontvangen.
 • Lukt dit niet en wilt u uw gegevens voor deze doeleinden uit onze database laten verwijderen, stuur dan een e-mailbericht naar de privacymedewerker via privacy@deliverix.nl.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@deliverix.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@deliverix.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op vergetelheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@deliverix.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn verwijderd. Bepaalde gegevens kunnen in verband met de wet niet worden verwijderd. Deze gegevens worden automatisch verwijderd na het termijn dat de wet voorschrijft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@deliverix.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Deliverix. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via privacy@deliverix.nl.

Klachtenprocedure

Als u een klacht wilt indienen over een inbreuk op dit beleid of de privacybeginselen van de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet kunt u deze via de onderstaande contactgegevens indienen bij de contactpersoon voor het privacybeleid van Deliverix. U moet voldoende details over u klacht verstrekken en eventueel stavende bewijsstukken en/of informatie.

De contactpersoon voor het privacybeleid van Deliverix zal uw klacht onderzoeken en vaststellen welke maatregelen we zullen treffen om uw klacht te verhelpen. Wij zullen contact met u opnemen als we eventueel aanvullende informatie van u nodig hebben en wij zullen u schriftelijk in kennis stellen van het besluit van de contactpersoon voor het privacybeleid van Deliverix. Als u niet tevreden bent met het besluit, kunt u contact met ons opnemen om uw bezwaren te bespreken of een klacht indienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor het privacybeleid van Deliverix: Piersonstraat 51, 3317RG Dordrecht, privacy@deliverix.nl. Wij zullen dan binnen 30 dagen uw vragen beantwoorden.