Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt april 2020

Deze 'Algemene Voorwaarden' zijn van toepassing op de relatie tussen Deliverix, het restaurant en de via het Deliverix platform bestellende klanten.

Identiteiten

Hayai Sushi
Gedempte Nieuwesloot 64
1811KT Alkmaar
KvK-nr: 86590065
Hayai Sushi
Zadelmakerstraat 53
1315AN Almere
KvK-nr: 92477437
BTW-id: NL004959489B95
Hayai Sushi
Bos en Lommerweg 130H
1055ED Amsterdam
KvK-nr: 81929870
Hayai Sushi
Rijnstraat 13H
1078PT Amsterdam
KvK-nr: 85543594
Hayai Sushi
Reigerstraat 26
4811XB Breda
KvK-nr: 81971745
Hayai Sushi
Kanaalweg 30
2903LS Capelle aan den IJssel
KvK-nr: 92409148
Hayai Sushi
Gasthuislaan 64
2611RB Delft
KvK-nr: 75283530
Hayai Sushi
Vughterstraat 109
5211 GA Den Bosch
KvK-nr: 86571001
Hayai Sushi
Denneweg 15
2514 CB Den Haag
KvK-nr: 75283530
Hayai Sushi
Van Oldenbarneveltplein 5
3317EP Dordrecht
KvK-nr: 84185902
Hayai Sushi
Nieuweweg 60
9711TH Groningen
KvK-nr: 84190140
Hayai Sushi
Generaal Cronjéstraat 101
2021JD Haarlem
KvK-nr: 81929870
Hayai Sushi
Morsweg 7
2312 AA Leiden
KvK-nr: 65882474
Hayai Sushi
Burgemeester Cortenstraat 21
6226GP Maastricht
KvK-nr: 83803521
Hayai Sushi
Bloemerstraat 86
6511EM Nijmegen
KvK-nr: 82730849
Hayai Sushi
Bergse Dorpstraat 28A
3054GD Rotterdam
KvK-nr: 82241481
Hayai Sushi
Goudsesingel 34
3011KC Rotterdam
KvK-nr: 75283530
Hayai Sushi
Dordtsestraatweg 581 A
3075BB Rotterdam
KvK-nr: 88781526
Hayai Sushi
Besterdring 94
5014HM Tilburg
KvK-nr: 90632699
BTW-id: NL004831103B08
Hayai Sushi
Poortstraat 35
3572HC Utrecht
KvK-nr: 89881591
Hayai Sushi
Van Hogendorplaan 25A
3135BC Vlaardingen
KvK-nr: 82432600
Hayai Sushi
Oranjelaan 7
2712GA Zoetermeer
KvK-nr: 82072477
Bovenstaande restaurant vestiging(en) zijn hierna aangeduid als “Restaurant”.
Deliverix
Piersonstraat 51
3317RG Dordrecht
E-mail: info@deliverix.nl
KvK-nr: 24372084
BTW-id: NL002034431B11

Beide identiteiten samen ook aangeduid als “wij” of “ons”.

Door het plaatsen van een bestelling op deze website accepteert u het aanbod van het Restaurant en gaat u hiermee een overeenkomst met dit Restaurant aan. Het Restaurant zal uw bestelling bij u afleveren of gereed maken voor het afhalen. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot het desbetreffende Restaurant.

Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Deliverix, welke op zijn beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan het restaurant. Deliverix is in geen geval aansprakelijk voor de afhandeling van de overeenkomst door het restaurant of eventuele terugbetaling bij een annulering.
Eventuele vragen over terugbetaling dienen altijd gericht te worden aan het Restaurant. Deliverix kan u hier niet bij helpen.

In het kader van deze overeenkomst worden er door ons persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform ons privacybeleid en de geldende wetgeving.

1. Overeenkomst

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling definitief maakt door het klikken op de knop “Bestelling voltooien” tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via het Deliverix platform. Hiermee accepteert u het aanbod van het Restaurant en de levering van de door u gekozen producten.

1.2 Na ontvangst van de door u geplaatste bestelling zal Deliverix de bestelling per e-mail aan u bevestigen en verstrekken aan het Restaurant.

1.3 De overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd als u correcte en volledige contact- en adresgegevens heeft verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling. U heeft de plicht eventuele onjuistheden direct bij het Restaurant te melden.

1.4 Het is mogelijk dat het Restaurant telefonisch contact met u op neemt om de bestelling te verifiëren.

1.5 Als uw bestelling alcoholische producten en/of andere producten met een leeftijdsrestrictie bevat, kan het Restaurant vragen om legitimatie. Het Restaurant weigert de betreffende producten aan u te leveren als u zich niet kunt legitimeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

1.6 Deliverix aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

2. Betaling

2.1 Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 1.1 van deze algemene voorwaarden, bent u verplicht om het Restaurant te betalen voor uw bestelling. U kunt aan deze betalingsverplichting voldoen door online via het Deliverix platform te betalen via iDeal, door betaling aan het Restaurant aan de deur of bij het afhalen van uw bestelling aan de kassa van het Restaurant.

2.2 Indien uw bestelling geannuleerd wordt dan vindt het retourneren van uw betaling bij voorkeur plaats op dezelfde manier en rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Restaurant behoudt het recht uw betaling op alternatieve wijze te retourneren, bijvoorbeeld door middel van een tegoedbon.

2.3 Het Restaurant heeft Deliverix geautoriseerd om namens het Restaurant uw online betaling in ontvangst te nemen. Deliverix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uw betaling in het geval van annulering.

3. Levering

3.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per vestiging staat aangegeven. Als er op de door u gekozen bezorg locatie kosten voor bezorging gerekend dienen te worden, dan staan deze kosten vermeld in uw winkelwagen.

3.2 De bezorgtijden van het Restaurant staan rechtsonder vermeld op https://www.hayaisushi.nl. Het is mogelijk om binnen deze tijden uw bestelling te laten bezorgen. Het Restaurant is verantwoordelijk voor de vermelding van de juiste bezorgtijden.

3.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt om uw bestelling binnen 120 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden. Ook op zon- en feestdagen duurt de aflevering in het algemeen langer.

3.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op uzelf nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3.5 Gezien de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht om een door Deliverix aan het Restaurant aangeleverde bestelling te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

3.6 Annulering van uw bestelling is alleen mogelijk indien het Restaurant Deliverix de opdracht geeft de bestelling te annuleren.

3.7 Het Restaurant heeft het recht uw bestelling te annuleren.

4. Acties en kortingen

4.1 Eventuele acties en kortingen dienen tijdens het online bestelproces doorgegeven te worden. Indien u deze niet opgegeven heeft kan Restaurant niet gehouden worden te leveren conform deze acties.

4.2 Indien er voor een actie een kortingscode beschikbaar is gesteld, dient u deze code in te voeren bij het afrekenen van uw bestelling. Indien deze code niet ingevoerd is kan Restaurant achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze actie.

4.3 U kunt slechts één kortingscode per bestelling gebruiken.

4.4 Het is niet toegestaan uw bestelling in meerdere (kleinere) bestellingen op te breken, zodat u van meerdere kortingen en/of acties kunt genieten. Bij constatering hiervan geldt alleen de eerst genoten actie en worden de overige kortingen ingetrokken.

4.5 Het Restaurant is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Het Restaurant is verantwoordelijk voor de door het Restaurant geüploade product afbeeldingen die gebruikt worden op hayaisushi.nl. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) hayaisushi.nl en de aangeboden producten, inclusief reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Deliverix en het Restaurant.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, met een uiterst maximum van €50.

6.2 De aansprakelijkheid van Deliverix voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, betaling, levering en annulering is uitgesloten.

6.3 Deliverix publiceert het product aanbod namens de door het Restaurant aangeleverde informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het product aanbod en overige Restaurant informatie. Het Restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het Restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

6.4 Deliverix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Deliverix en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.